1η ενημερωτική συνάντηση προπονητών της ETC

Την Κυριακή 23/06/2019 πραγματοποιήθηκε  η 1η ενημερωτική συνάντηση προπονητών της ETC,  σε συνεργασία και στις εγκαταστάσεις της  ADvantage  TENNIS Academy.

Τα στοιχεία της συνάντησης ήταν: 

Τίτλος

PLAYERS DEVELOPMENT U10 

Θέμα: ADVANCED ORANGE LEVEL PLAYERS

Long term development of a tennis player...

A fascinated trip from 5 to 21 years of age...u10s red-orange- green stages is the beginning and the foundation of this trip ...

An overall approach to the orange level linked to what have to do on the red stage and what have to expect on the green stage ....

Πρόγραμμα 

09:30 -10:00 Εγγραφές 

10:00-10:45 Advanced Red Stage

A quick overview/ what you have to see at the end of the advanced red stage.... Αίθουσα/ γήπεδο 

10:45- 11:45

Advanced Orange Stage part 1

Technical/ tactical/ physical/mental aspects of orange stage

Αίθουσα 

11:45 -12:00 break 

12:00- 13:00

Advanced Orange Stage part 2

On court practice for advanced orange stage players 

Γήπεδο 

13:00-13:30 sub juniors green stage 

A quick overview/ what have to expect from the orange stage to the green ... 

Αίθουσα / γήπεδο

13: 30-14:00

Competitive juniors 

How development U10 programs linked to  the competitive juniors programs...

Αίθουσα 

14:00-15:00

Coaches workshop...

Topic:

If you were the responsible person for the orange stage in an academy, how would you run the program for this, in a period of 1 year ???


Copyright © 2019 EVOLVING TENNIS COACHING - Powered by NICMEDIA